Komentarz do planu kont dla jednostek budżetowych

Opis

Komentarz do planu kont dla jednostek budżetowych

Komentarz do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dla budżetów jednostek samorządu terytorialnegoWydawca: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp z o.o.autor: Maria Augustowska, Wojciech Rupobjętość: 630 str.format: A5oprawa: twardawydanie: XXII uaktualnione, 2023ISBN: 978-83-7804-957-9Wnikliwy komentarz opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości budżetowej ustaw i rozporządzeń, w tym m.in.:ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.);rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 342).Publikacja składa się z dwóch części:komentarza do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych;komentarza do planu kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego.Opracowanie zawiera:rozwinięty komentarz do poszczególnych kont wraz ze wskazaniem zasad wyceny składników majątkowych, okresu i sposobu inwentaryzacji, formy i zakresu ewidencji szczegółowej,wykaz typowych operacji gospodarczych ewidencjonowanych na stronie Wn i Ma poszczególnych kont bilansowych z jednoczesnym wskazaniem kont przeciwstawnych.Zmiany uwzględnione w najnowszym, XXII wydaniu:omówiono aspekty rachunkowe związane z nowymi zadaniami wprowadzonym w trakcie 2022 r., w tym: pomoc uchodźcom z Ukrainy, wypłaty dodatków węglowych i preferencyjna sprzedaż węgla;uszczegółowiono zagadnienia związane z funkcjonowaniem Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 prowadzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego – klasyfikacja i sposób ujęcia w księgach rachunkowych operacji pozyskania i rozliczenia wykorzystania środków pozyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;jako uzupełnienie głównych treści Komentarza dołączono leksykon najistotniejszych nazw i pojęć rachunkowości budżetowej i powiązanych z nią niektórych kategorii prawa finansowego – leksykon ułatwi Czytelnikowi zrozumienie złożonych i nie do końca unormowanych zasad ewidencji niektórych zagadnień rachunkowości budżetowej i jej organizacji w jednostce.Stan prawny – 1 stycznia 2023 r.Spis treściOd wydawcy . 7Wstęp . . . 9Część IKomentarz do planu kont dla jednostek budżetowychi samorządowych zakładów budżetowychWykaz kont dla jednostek budżetowychi samorządowych zakładów budżetowych . . . 19Konta bilansoweZespół 0 – „Aktywa trwałe” . . . 25Zespół 1 – „Środki pieniężne i rachunki bankowe” . . 107Zespół 2 – „Rozrachunki i rozliczenia”. . 199Zespół 3 – „Materiały i towary”. . .287Zespół 4 – „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”. . 313Zespół 5 – „Koszty według typów działalności i ich rozliczenie”. . 349Zespół 6 – „Produkty” . .. 373Zespół 7 – „Przychody, dochody i koszty”. . 389Zespół 8 – „Fundusze, rezerwy i wynik finansowy”. . 435Konta pozabilansowe .. 473Część IIKomentarz do planu kont dla budżetówjednostek samorządu terytorialnegoWprowadzenie. . 493Wykaz kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego. .. 495Konta bilansowe. .. 499Konta pozabilansowe. . . 561Leksykon rachunkowości budżetowej . 565Wykaz wybranych aktów prawnych. . 617Na każdą książkę wystawiamy paragon fiskalny lub fakturę VAT.Książkę można odebrać osobiście w Gdańsku – UjeściskoKoszt dostawy jest stały bez względu na ilość zamawianych egzemplarzy!!!

dysk do ps5 z radiatorem, iphone.14, ts-473a, amica kuchnia gazowo elektryczna, akumulator aa, suszarka do włosów, blender ręczny czy kielichowy

yyyyy

Prawo i administracja